İnsan Kaynakları Politikamız


Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.de çalışmak için birkaç neden:
Değişime ayak uydurma becerimiz,
Müşteri, çalışan ve iş yapma kültürümüz,
Yeni teknolojiler üzerinde hizmet üretmeye odaklanmış politikalarımız.

İşe Alım Süreci

İnsan gücü planlamamızı yıllık olarak yapıyoruz. Bu planları belirli aralıklarla güncelleştiriyor ve işe alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Açık pozisyonlarımızın doldurulmasında öncelikli olarak iç kaynaklarımıza (şirket çalışanlarımıza) yöneliyoruz. Eleman ihtiyaçlarının iç kaynaklarımızdan karşılanamaması durumunda;

  •  Mevcut başvuru bankamızdan,
  •  http://www.kariyer.net/ sitesinde yayınlanan ilanlarımıza yapılan başvurulardan ve “iş başvuru formlarından” yararlanarak işe alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Pozisyon ayrımı yapmaksızın tüm işe alımlarda adaylarımızda, şirketimizin Temel Yetkinlikleri’ni, ayrıca aday olunan pozisyona göre ve şirket standartlarımıza göre belirlediğimiz Teknik Yetkinlikler ve yönetsel kademeler için Yönetsel Yetkinlikleri arıyoruz.

Ücretlendirme

Ücret Yapısı

Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. Net ücret sistemi uygulanmaktadır. Yıllık 12 maaş olarak ödenen sabit net ücretin yanı sıra şirket ve bireysel hedefler doğrultusunda performans değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak performans primi sistemi uygulaması vardır.

Sosyal Haklar

Deneme süresini başarıyla tamamlamış olan tüm Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. çalışanlarına, doğum, evlilik ve vefat yardımı uygulamaları bulunmaktadır.

Sosyal Olanaklar

Gönüllü şirket çalışanları tarafından oluşturulan Hiperaktif grubu geziler, yemekler, spor turnuvaları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi çeşitli sosyal faaliyetler düzenlemektedir.

Performans Yönetimi

Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. olarak, yüksek müşteri memnuniyeti, verimlilik, dinamiklik, ekip başarısı, iletişim becerisi ve kurum kültürüne inanıyor, tüm çalışanlarımızdan bunlara en üst düzeyde uymalarını bekliyoruz. Şirketimizde performans yönetimi:

  •  İşin sahiplenilmesini sağlayarak maliyetleri azaltmak,
  •  Performansı yüksek olan çalışanlara yüksek ücret ödemek,
  •  Operasyonu daha verimli bir şekilde yürütmek,
  •  Şirket içindeki motivasyonun arttırılması ve hedefe dayalı çalışmaların sağlanmasına yönelik etkin bir performans sisteminin ilkelerini, içeriğini, uygulama ve geliştirme yöntemlerini tanımlamak amacıyla yapılıyor.

Performans Değerlendirmeleri aylık ve yıllık olmak üzere departman bazında iki ayrı şekilde uygulanıyor.

Performans Yönetimi; şirket hedefleri doğrultusunda belirlenmiş bütçe, kişisel ve yetkinlik hedeflerine ulaşma yolunda performansların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin yapılması süreçlerini kapsıyor.

Eğitim Faaliyetleri

Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.in çalışanların kurumun amaç, politika, hedef ve stratejileri doğrultusunda genel ve mesleki bilgisinin arttırılmasına, bireysel bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik bir eğitim sistemi var. Eğitim faaliyetleri, kişinin veya görevin ihtiyaçları göz önünde tutularak, performans değerlendirme sonuçlarına, sahip olunması gereken yetkinliklere, müşteri taleplerine, kariyer ve yedekleme planına, iş tanımına uygun olarak belirleniyor, yürütülüyor ve değerlendiriliyor.

İşe yeni başlayan çalışanlarımız için, görevlerine başlamadan önce şirketi detaylı olarak tanımalarını sağlamaya yönelik olarak, Oryantasyon Eğitimi düzenleniyor.

Yıllık olarak belirlenen yetkinlik hedefleri doğrultusunda yıllık eğitim planları yapılarak planlar doğrultusunda toplu ve bireysel eğitimler düzenleniyor. Ayrıca yıl içinde personelimizin ve şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda gelen teknik eğitim talepleri değerlendirilip bu yönde eğitimler düzenleniyor.

Ödüllendirme

Şirketin ödül prosedürüne uygun olarak, belirlenmiş kriterler doğrultusunda, yıl içerisinde belirli periyodlarda çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz.

Staj Olanakları

Potansiyel çalışma arkadaşları olarak gördüğümüz gençlerin kariyer basamaklarının ilk adımı olan staj dönemlerinde şirket olarak yanlarında oluyoruz. Bu doğrultuda, öğrencilere yaz ve kış dönemi staj olanakları sunuyoruz.

Yaz Dönemi

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören ve staj yapmak isteyen öğrenciler için yaz dönemlerinde staj imkanımız bulunuyor.

Kış Dönemi

Kış dönemi için lise öğrencileri değerlendiriliyor. Meslek ve ticaret lisesi öğrencileri için okul döneminde staj imkanımız bulunuyor.